Samenwerking met Karibu Centre

Sinds januari 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met het Karibu Centre. Tijdens het bezoek van Rob, een lid van de Nederlandse Umoja Wetu board eind februari 2017 zijn de afspraken voor de samenwerking vastgelegd.

We hebben besloten om het gehele jaar 2017 samen te werken en aan het eind van het jaar te evalueren. De intentie is om samen te blijven werken.

Als Umoja Wetu nemen wij de kosten van de Umoja Wetu klas van het Karibu Center op ons. Een aantal kosten zijn makkelijk te berekenen, bijvoorbeeld het salaris van de leraressen van Umoja Wetu. Niet alle kosten zijn echter exact te berekenen. De kinderen krijgen soms les van een leraar die ze computerles geeft, er is een kok die voor alle kinderen kookt. Voor deze kosten is een berekening gemaakt op basis van het aantal kinderen dat Umoja Wetu opvangt. We betalen bijvoorbeeld een kwart kok en een kwart computerleraar.

Natuurlijk zijn wij als Umoja Wetu niet alleen financieel betrokken bij het project. Bij inhoudelijke veranderingen wordt er met ons overlegd en we worden actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de kinderen. Op facebook en de website zullen we jullie dan ook hiervan op de hoogte houden. Daarnaast zijn we van plan om met regelmaat naar Kenia te gaan om met eigen ogen te zien hoe het met het project, de kinderen en de leraressen gaat.

Door de samenwerking tussen Umoja Wetu en het Karibu Center heeft het Karibu Center inmiddels een aantal uitbreidingen kunnen doen. Zo is de daycare uitgebreid van 15 naar maximaal 25 kinderen. De buitenschoolse opvang heeft een grotere ruimte gekregen. Er is een eigen ruimte waar de ouders opgevangen worden tijdens bijeenkomsten. Dit is in Kenia heel belangrijk, omdat de ouders zich hierdoor gewaardeerd voelen en ze zich verantwoordelijker voelen. In de klassen van de 4-5 jarigen en 5-6 jarigen wordt sinds januari gewerkt met een assistent teacher naast de hoofdleraar. Hierdoor krijgen de kinderen meer aandacht tijdens de les.

Klik hier voor de andere projecten die het Karibu Center biedt, waar ook de kinderen van Umoja Wetu en hun ouders gebruik van kunnen maken.

Bezoek Rob aan Umoja Wetu Children’s Project

Omdat we sinds 1 januari 2017 de samenwerking met het Karibu Centre zijn aangegaan, is onze Nederlandse boardmember Rob naar Thika afgereisd om de samenwerking verder vorm te geven, maar uiteraard ook om te kijken hoe het met Umoja Wetu gaat.

Lees hieronder zijn belevenissen!

Na een periode van bijna twee maanden samenwerken via de e-mail, WhatsApp en video- chat, was het tijd om met eigen ogen te gaan bekijken hoe de samenwerking met het Karibu Centre eruit zou zien in de werkelijkheid. Na een soepele vlucht en een paar dagen vakantie in Kenia was het geweldig om weer terug te zijn in Thika. Het voelde direct weer als soort van thuiskomen; hier is tien jaar geleden Umoja Wetu Children’s Project begonnen met het idee om de meest kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken Gachagi, Matharau en Umoja te ondersteunen! In deze 10 jaar hebben zo’n 250 kinderen kunnen profiteren van een veilige omgeving, educatie en hierdoor een soepele doorstroming naar het basisonderwijs.

Ook in januari 2017 zijn weer 30 kinderen gestart op de Peuterspeelzaal van Umoja Wetu. Op dinsdagochtend 28 maart werd ik ontvangen door 30 blije kinderen en hun leerkrachten. Wat was het geweldig om weer te zien! Dan weet je weer direct waarom je zoveel energie steekt in het project.

Ik heb een paar uur in de klas doorgebracht en genoten van de activiteiten met de kinderen: Kleuren, tellen en interactief voorlezen. Na een ochtend hard werken was het voor de kinderen tijd voor een warme lunch. Ook ik werd uitgenodigd om met de leerkrachten van Umoja Wetu en het personeel samen te lunchen. Hieruit werd meteen de samenwerking mooi duidelijk; er wordt samengewerkt- en gegeten als één team. Er worden verhalen gedeeld en met elkaar gelachen. Ook de kinderen van Umoja Wetu lunchen samen met de andere kinderen van het Karibu Centre. Voor kinderen is er namelijk geen verschil. Ze zijn allemaal hetzelfde en krijgen allemaal ondersteuning en les binnen dezelfde setting.

Na de lunch gingen de kinderen weer terug naar hun eigen klas. Ik kreeg een rondleiding van Steve en Florence, de twee operationele managers van het Karibu Centre.

Met zeer veel enthousiasme hebben Steve en Florence me verteld over het project en hun rol hierin. Steve is verantwoordelijk voor de inhoud van het de ouderprojecten en is als maatschappelijk werker ook hun steun en toeverlaat. Ook is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor de dagopvang voor kinderen van 0-2 jaar. Florence is coördinator van de klassen op het terrein en is inhoudelijk betrokken bij de invulling van het programma van de naschoolse activiteiten. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het Karibu Centre.

Florence en Steve hebben me het terrein laten zien van Karibu Centre, een kavel van zo’n 8 voetbalvelden groot. Voor een schijntje wordt de grond gehuurd van het Leger des Heils, wat zorgt voor weinig kosten in ‘huur’. Op het terrein staan 5 gebouwen, welke op-een-na allemaal in gebruik zijn voor de klassen en de buitenschoolse opvang. Eén gebouw is ingericht als gastenverblijf, waarin gasten tegen betaling kunnen overnachten en verblijven. Het geld gaat direct weer terug naar het project. Er is plek gemaakt voor een groot speelterrein, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. De rest van het terrein wordt gebruikt als moestuin en voor de Aloë Vera plantage. De ingrediënten uit de moestuin (o.a. avocado, bananen, salade, aardappels) worden door de koks in de keuken gebruikt voor het bereiden van de lunch voor de kinderen en personeel. Van de oogst van de Aloë Vera planten worden zeep en crèmes gemaakt voor de verkoop. Ook de opbrengst van deze producten gaat direct terug naar de ontwikkeling van het project. De intentie is dat het project over een aantal jaar niet of nauwelijks meer afhankelijk is van (buitenlandse) donaties, maar dat het een zelfvoorzienend project wordt.

Na een prachtige rondleiding op het terrein ben ik met Steve ook nog wezen kijken naar het gebouw waar eerder de kinderen van Umoja Wetu zaten. We hebben in januari gezamenlijk besloten dat deze kinderen een plek kregen op het terrein van het Karibu Centre en het gebouw in te richten als dagopvang (Day care) voor de allerkleinsten (0 tot 2 jaar). Omdat het gebouw middenin de sloppenwijk ligt, is het beter toegankelijk voor ouders. Na twee maanden tijd was er een verbluffend

resultaat: Steve vertelde dat er in 2016 gemiddeld 13 baby’s per dag naar de dagopvang werden gebracht. Sinds het verplaatsen van de Day Care naar het centrum van de sloppenwijken is dit gestegen naar gemiddeld 18 kinderen per dag!! Weer een bevestiging dat samenwerken loont!

Het was voor mij persoonlijk ook erg leuk om terug te zijn. Het gebouwtje was vertrouwd en er kwamen weer verschillende herinneringen boven. Ook trotse gevoelens, dat het project al 10 jaar staat als een huis!

Na deze geweldige dag keerde ik moe van alle indrukken, maar ongelooflijk voldaan terug naar het hotel in het centrum van Thika.

Groeten, Rob

Nieuws!

Met deze nieuwsflits willen wij u op de hoogte brengen van een verandering in de organisatie van Umoja Wetu  Children’s Project.

Tot het eind van 2016 viel ons project in Kenia onder Shade Children Foundation. Zij hebben het management ter plekke 6 jaar gewaarborgd en zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Per 1 januari van dit jaar hebben wij de samenwerking met Shade Children Foundation beëindigd en zijn wij de samenwerking aangegaan met Karibu Centre. Karibu Centre is een organisatie in dezelfde wijk als Umoja Wetu Children’s Project. Zij bieden ook opvang, onderwijs, toegang tot de basisschool en cursussen voor ouders. Al begin 2015 hebben wij contact gehad met Karibu Centre om te inventariseren hoe onze projecten in dezelfde wijk elkaar zouden kunnen aanvullen en de community kan versterken. Nadat in oktober 2016 bleek dat onze social worker Waithaka niet meer voor ons project kon werken, werd het voor ons tijd om de samenwerking met Karibu Centre opnieuw te bespreken aangezien er nu hoe dan ook fundamentele veranderingen moesten plaatsvinden.

In januari dit jaar hebben we geen nieuwe kinderen aangenomen en zijn de 15 kinderen die nog niet klaar waren voor de basisschool geplaatst in klassen op Karibu Centre. Ook onze leraressen Lucy en Esther zijn sinds januari werkzaam bij Karibu Centre. Dit geeft ons tijd om de samenwerking en hoe dit er precies uit komt te zien verder uit te werken met Karibu Centre. Eind februari zal Rob, een van onze board members uit Nederland, naar Thika (Kenia) gaan om alles verder uit te werken en de plannen concreet te maken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u in maart meer nieuws verwachten over deze samenwerking. Als u alvast meer wilt weten over Karubi Centre, kunt u informatie vinden op hun website: http://www.thekaribucentre.com.

Met vriendelijke groet,

Het Umoja Wetu-team

Rob, Anne, Esther en Mirjam