Karibu Center

Sinds 1 januari 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met The Karibu Centre, een organisatie met dezelfde doelen in dezelfde sloppenwijken waarin wij als Umoja Wetu Children’s Project werkzaam zijn. Het Karibu Centre biedt opvang, onderwijs en ondersteuning aan kinderen van 0 tot 14 jaar en hun ouders in de sloppenwijken Gachagi, Matharau en Umoja.
Tien jaar lang heeft Umoja Wetu Children’s Project 30 kinderen per jaar geholpen om door te stromen naar de basisschool. En dit blijven we doen! Maar door de samenwerking met het Karibu Center kunnen we nog meer voor deze kinderen gaan betekenen.

Het Karibu Center bestaat namelijk uit 6 verschillende “Units”, welke hieronder worden beschreven:

1. Dagopvang voor kinderen van 0-2 jaar.
Middenin de sloppenwijk ligt deze dagopvang die plek biedt aan 25 baby’s per dag. Ouders (veelal alleenstaanden moeders) kunnen hun kind(eren) tegen een kleine vergoeding deel laten nemen aan de activiteiten op de dagopvang. Zij kunnen zelf op zoek naar dagarbeid en hun kinderen worden gestimuleerd en verzorgd door professionele medewerkers.

2. Dagprogramma voor kinderen van 2-3 jaar
Dertig kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar worden opgevangen, krijgen eten en leren sociaal emotionele vaardigheden, spel en creativiteit. Dit programma duurt één jaar, daarna kunnen kinderen doorstromen naar de groep voor 4-5 jarigen.

3. Dagprogramma voor kinderen van 4-5 jaar
Ook binnen dit programma komen dagelijks dertig kinderen samen. Er worden spelenderwijs geleerd, onder andere met oefenen met cijfers, letters en motorische vaardigheden. Daarnaast krijgen de kinderen voor het eerst les met laptops van een gekwalificeerde leerkracht. Na 1 ẚ 2 jaar (afhankelijk van de vorderingen van het kind), kan een kind doorstromen naar Umoja Wetu.

4. Dagprogramma voor kinderen van 5-6 jaar: Umoja Wetu
Kinderen worden voorbereid op de overgang naar de basisschool. Aan het einde van dit jaar zijn de kinderen in staat om te tellen, letters te benoemen en schrijven en kunnen ze hun eerste woorden schrijven. Er wordt een hoop geïnvesteerd in het ontwikkelen van sociale competenties, creativiteit en samenwerken met leeftijdsgenoten. Ook computervaardigheden worden vergroot, om ze voor te bereiden op hun toekomst.
Kinderen die beginnen op de basisschool dienen als start een verplichte toelatingstoets positief af te ronden. De afgelopen 10 jaar zijn alle kinderen gelaagd voor deze test, wat betekent dat zij allemaal na één jaar zijn kunnen starten binnen het basisonderwijs.

Als Umoja Wetu hebben wij deze klas voor onze rekening genomen, omdat dit ook de groep kinderen was die wij al opvang boden. Wij zorgen voor de financiering van deze klas en zijn ook inhoudelijk betrokken. Door deze kinderen nu gezamenlijk op te vangen, kan er geïnvesteerd worden in de opvang van andere kinderen.

5. Buitenschoolse activiteiten STEAM (leeftijd 6 t/m 14 jaar)
S = Science
T = Technology
E = Engineering
A = Arts
M = Music
Voor kinderen die onderwijs volgen op Umoja Primary School (de enige publieke basisschool in de sloppenwijken) is er de mogelijkheid om een middag in de week gebruik te maken van buitenschoolse activiteiten. Van 15.30 tot 17.00 uur worden de kinderen per leeftijdscategorie begeleid met het maken van huiswerk en het oefenen van verschillende vaardigheden. Per week verschillen de thema’s, variërend muziek tot wetenschap en van kunst tot voeding. Iedere dag komen er 25 kinderen samen, wat neerkomt op 125 verschillende kinderen per week.

Voor al deze kinderen wordt een kleine ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage stimuleert de betrokkenheid van ouders en geeft hen een gevoel van verantwoordelijkheid. Indien een ouder de bijdrage niet kan betalen, kunnen ze tijdelijk een werkplek krijgen bij het Karibu Center.

6. Ouderparticipatie
Ouders worden actief betrokken bij het programma, zij komen tweemaal per week samen. Door de bijeenkomsten blijven de ouders betrokken bij de groei en het leerproces van hun kind. Sinds het Karibu Center de ouderbijdrage heeft ingevoerd, is het aantal ouders dat deelneemt aan de bijeenkomsten toegenomen.

Tijdens de eerste wekelijkse bijeenkomst brengen de ouders zelf, onder begeleiding van een maatschappelijk werker, thema’s in waarover zij informatie en ervaring uitwisselen. Onderwerpen kunnen zijn ‘hoe begin ik een bedrijfje?’, ‘hoe kan ik geld sparen?’. Een van de initiatieven die onlangs uit deze bijeenkomsten is ontstaan is een “gezamenlijke bankrekening” waarop iedereen maandelijks een klein bedrag stort. Op het moment dat uit de oudergroep startkapitaal nodig heeft om een bedrijf te beginnen, kan hij geld lenen via deze constructie.
De tweede wekelijkse bijeenkomst is een trainingssessie, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers. De ene week gaat het over hygiëne thuis, de andere week over opvoeding, etc.

Daarnaast biedt het Karibu Center wekelijks 7-9 fulltime werkplekken aan werkloze ouders, om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien. De oudergroep bepaalt zelf welke ouders er in aanmerking komen voor deze banen. Aan het einde van iedere week krijgen de ouders betaald.

Samenwerking met het Karibu Centre biedt ons de mogelijkheid om meer kinderen uit de sloppenwijken te kunnen bereiken en ook de ouders te ondersteunen. Deze mogelijkheden hadden wij eerder niet, omdat wij kleinschalig werken en ons budget hiervoor niet toereikend was. Het is altijd een wens geweest om ouders te betrekken bij het project, omdat zij uiteindelijk de belangrijkste personen zijn voor de kinderen die wij onderwijs bieden. We kunnen nu meer wijkgericht werken, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van de drie sloppenwijken.
Daarnaast kunnen kinderen ook nog ondersteund worden wanneer zij al onderwijs genieten op het basisonderwijs middels de buitenschoolse activiteiten. Dit betekent dat we de kinderen, die door onze sponsoren worden ondersteund, langer kunnen volgen.

Karibu Centre werkt hetzelfde op dezelfde wijze als Umoja Wetu Children’s Project, waarbij al het geld van de sponsoren rechtstreeks naar het project gaat. De algemeen manager wordt gefinancierd door een Preschool in de Verenigde Staten; deze Preschool betaalt ook een deel van de overheadkosten zoals elektriciteit, computers en materialen. Op deze manier kunnen we ook garanderen dat al het geld van onze sponsoren voor 100 % naar het onderwijzen en ondersteunen van de kinderen blijft gaan.
Het Centre probeert zelf inkomsten te genereren door het verbouwen van Aloë Vera, welke wordt verwerkt in zeep en crèmes en verkocht aan particulieren en bedrijven. De inkomsten van de verkoop gaan direct terug naar de ontwikkeling van het project. Voor meer informatie www.theorganicsavannah.com

Het Karibu Centre staat geregistreerd in Kenia als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO), wat Umoja Wetu veel kosten scheelt in de registratie. Wij staan bijgeschreven als nevenproject en vallen onder het management van het Karibu Centre. Dit betekent dat we ook gebruik kunnen maken van hun lokalen managers en dat zij ons op de hoogte houden van ontwikkelingen in Kenia, Thika en binnen het project.
Voor meer informatie wijzen we u graag naar de website van het Karibu Centre www.thekaribucentre.com