Samenwerking Umoja Wetu en Karibu Center

Sinds januari 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met het Karibu Center. Tijdens het bezoek van Rob, een lid van de Nederlandse Umoja Wetu board eind februari 2017 zijn de afspraken voor de samenwerking vastgelegd.

We hebben besloten om het gehele jaar 2017 samen te werken en aan het eind van het jaar te evalueren. De intentie is om samen te blijven werken.

Als Umoja Wetu nemen wij de kosten van de Umoja Wetu klas van het Karibu Center op ons. Een aantal kosten zijn makkelijk te berekenen, bijvoorbeeld het salaris van de leraressen van Umoja Wetu. Niet alle kosten zijn echter exact te berekenen. De kinderen krijgen soms les van een leraar die ze computerles geeft, er is een kok die voor alle kinderen kookt. Voor deze kosten is een berekening gemaakt op basis van het aantal kinderen dat Umoja Wetu opvangt. We betalen bijvoorbeeld een kwart kok en een kwart computerleraar.

Natuurlijk zijn wij als Umoja Wetu niet alleen financieel betrokken bij het project. Bij inhoudelijke veranderingen wordt er met ons overlegd en we worden actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de kinderen. Op facebook en de website zullen we jullie dan ook hiervan op de hoogte houden. Daarnaast zijn we van plan om met regelmaat naar Kenia te gaan om met eigen ogen te zien hoe het met het project, de kinderen en de leraressen gaat.

Door de samenwerking tussen Umoja Wetu en het Karibu Center heeft het Karibu Center inmiddels een aantal uitbreidingen kunnen doen. Zo is de daycare uitgebreid van 15 naar maximaal 25 kinderen. De buitenschoolse opvang heeft een grotere ruimte gekregen. Er is een eigen ruimte waar de ouders opgevangen worden tijdens bijeenkomsten. Dit is in Kenia heel belangrijk, omdat de ouders zich hierdoor gewaardeerd voelen en ze zich verantwoordelijker voelen. In de klassen van de 4-5 jarigen en 5-6 jarigen wordt sinds januari gewerkt met een assistent teacher naast de hoofdleraar. Hierdoor krijgen de kinderen meer aandacht tijdens de les.

Klik hier voor de andere projecten die het Karibu Center biedt, waar ook de kinderen van Umoja Wetu en hun ouders gebruik van kunnen maken.